torsdag 1. desember 2016

Invitasjon Julemøte


Hei alle sammen :) 


Nå er det snart jul og tradisjonen tro møtes vi IFFerne til litt faglig påfyll og førjulskos med en bedre middag. 
Egenandel er kr 200,- som dekker kurs/demo, middag på Mehfel og to enheter drikke til maten. 

Vi håper mange har lyst til å tilbringe litt travel førjulstid med gode kolleger i IFF. 

Påmelding innen 9. desember på denne linken https://goo.gl/forms/zbsKlZF9uii52o442


Hold også av datoene 24.-25. mars for IFFs årskonferanse. I år blir denne arrangert i Stavanger på Norsk Oljemuseum. Program med spennende faglig innhold kommer :) 

Vi vil med dette også ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år :) 

Førjulshilsen 
Styret IFF
Ingelinn 


torsdag 24. november 2016

GLIMT 2016

GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling. Utstillinga viser glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelige for publikum. Fotografiene vises på en utvendig vegg i bredde 11 m,
daglig kl. 07-10 og 14-24 i perioden 1. desember 2016 - 21. januar 2017

GLIMT 2016 viser:

SVALBARD
slik Herta Lampert så det

Østerrikske Herta Lampert var på Svalbard i flere perioder mellom 1952 og 2008. Hun hadde alltid kamera med seg og har en stor spennvidde i sine valg av motiv enten det er natur, arbeidsliv eller dagligliv i hverdag og fest. Til sammen gir hennes fotografier en brei dokumentasjon av svalbardsamfunnet i over 50 år. Tromsø Museum har overtatt hennes fotosamling på anslagsvis 12 000 fotografier og har valgt ut 160 som vises på årets GLIMT.Åpning : torsdag 1.desember 2016 kl. 1800.
Utstillinga åpnes av journalist og forfatter Birger Amundsen.
Varm drikke.

De som står bak prosjektet er:
fotograf Mari Karlstad
fotoarkivar Sveinulf Hegstad
formgiver Ellen–Marie Beck  

Digitalisering:
fotograf June Åsheim
fotograf Adnan Icagic

Billedredigering:
fotograflærling Julia H. Brekmo
fotograflærling Daniel Lilleeng

fotograf Mari Karlstad

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.
Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

mandag 24. oktober 2016

Høstmøte IFF 2016


Norsk Folkemuseum på Bygdø og Maritimt Museum åpnet dørene for IFF.
Fotograf Håkon Harris er en flink pedagog og deltakerne fikk både sett hvordan han fotograferer gjenstander i studio og resultatet av arbeidet. Resultatene holder høy kvalitet og her var det noe å lære for de aller fleste! God lyssetting og en allsidig samt effektiv arbeidsflyt i et velfungerende studio er avgjørende når en møter ulike utfordringer som Folkemuseet sin fotograf. 
Håkon Harris viser praktiske metoder for lyssetting og fargestyring i studio. Foto: Ragnar H. Albertsen.
Stian Nybru demonstrerer digitalisering av historiske negativ for deltakerne. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Fotoarkivar Anja Langgåt stod for organiseringen og passet på at alle forflyttet seg etter tidsskjemaet. Det var mange lærerike seanser og ikke alltid like enkelt for deltakerne å rive seg løs fra fagpraten, eller en ny duppedings de ønsker til egen arbeidsplass. Takket være god organisering gikk programmet som planlagt og tidsskjemaet ble holdt.

Øystein Horgmo ved UiO har skrevet en grundig artikkel om "Mirrors in early clinical photography (1862 - 1882)" - og holdt en meget interessant presentasjon. Den spennende problemstillingen og det uvanlige bildematerialet førte til en rekke spørsmål fra deltakerne, og vi venter i spennig på neste gang Horgmo griper pennen fatt.   
Elektrosjokk påføres mentalpasient for å fremprovosere muskulære trekk i ansiktet. Fra Horgmo sin presentasjon av det historiske bildemateriale. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Høstseminarets andre dag ble avhold på Maritimt Museum med omvisning på deres fotostudio og deltakerne fikk se alt fra kunstferdig utformet modellbåter til fullskala prammer av gammel årgang. Prosjektet knyttet til gjenstandsfotografering ble grundig drøftet og det vil bli gjennomført en høringsrunde for å vurdere den videre prosessen.
Roderick Ewart gav en grundig presentasjon av hans tanker og intensjoner med prosjektet.

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne
1 Lisbet R. Jarto,  2 Eva Grøndal, 3 Lene Buskoven, 4 Ingelinn Kårvand, 5 Kristin Ellefsen, 6 Ana Goncalves, 7 Ellen C. Holte ,8 Danila Razin, 9 Stian Nybru, 10 Anja Langgåt, 11 Kirsten Helgeland, 12 Mekonnen Wolday, 13 Cecilia Nolin, 14 Shadè Barka Martins, 15 Toril Cecilie Skaaraas Hofset, 16 Kaja Haugen Leijon, 17 Ulla Schildt, 18 Ragnar H. Albertsen, 19 Stig Storheil, 20 Håkon Harris, 21 Nils Olav Mevatne, 22 Mari Hildung, 23 Christian Nissen, 24 Børre Høstland, 25 Øystein Horgmo, 26 Jan A. Tjemsland, 27 Fredrik Haugen Pedersen, 28 Roderik Ewart, 29 Kjell J. Merok, 30 Beate Kjørslevik

fredag 14. oktober 2016

Det odontologiske fakultet Fotograf - fast 100 % stilling


Det odontologiske fakultet er et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. Våre forskergrupper bidrar med topp forskning og undervisning innen flere odontologiske felt. Det odontologiske fakultet søker nå etter en fotograf. Fotoseksjonen er en serviceavdeling som bistår med fotofaglige tjenester, video samt grafisk utforming innen forskning, undervisning og formidling. Du vil få muligheter til å videreutvikle deg innenfor et spennende og meget variert fagfelt. Her kan du lese mer om Det odontologiske fakultet.
Sentrale arbeidsoppgaver/ ansvarsområder omfatter blant annet:
 • Fotografering i studio og på location (pasienter, portrett, gjenstander samt bilder til bruk i kommunikasjon)
 • Pasientfotografering ved forespørsel
 • Skanning av film, røntgen og illustrasjoner
 • Utforming av postere
 • Videoproduksjon ved behov (prosedyrer og til bruk i kommunikasjon)
 • Ytterligere arbeidsoppgaver vil bli pålagt i tråd med utvikling og behov
Kvalifikasjoner
 Vi søker en person med god foto- og videofaglig bakgrunn og generelt gode IT-kunnskaper.
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende
  bachelornivå.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan
  kompensere utdanningskravet.
 • Gode tekniske ferdigheter:
              -       Bred erfaring innen fotografi og kjennskap til videofilming
              -       Kunnskaper i elektronisk bildebehandling
              -       Generelt god datakunnskap
Fagbrev innen foto med tilleggsutdanning innen videoproduksjon vil bli vektlagt. Søkere kan bli spurt om å fremlegge eksempler på tidligere arbeid. Det vil også legges vekt på erfaring fra tilsvarende arbeid.
Personlige egenskaper
Den som tilsettes må ha:
 • evne til å drive god formidling
 • god serviceinnstilling
 • evne til å tenke kreativt i jobben, og være systematisk og nøyaktig
 • gode samarbeidsevner, er initiativrik og kan jobbe selvstendig
Vi tilbyr
Følgende skal vedlegges søknaden:
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eventuelle referanser
Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.
UiO har også et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønsseammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 31. oktober 2016
 • Tiltredelse:
 • 01. april 2017
 • Arbeidssted:
 • Fotoseksjonen
 • Referansenummer:
 • 2016/10065
 • Kontaktpersoner:
 • Leder av fotoseksjonen: Fredrik Haugen Pedersen
  mob: +47 45269004
 • Rådgiver Mette Sandberg (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)
  tlf: +47 22852081
 • Vikarierende leder av fotoseksjonen: Håkon Størmer
  tlf: +47 22852243
  mob: +47 40245748

fredag 30. september 2016

Klinisk fotografi på Rikshospitalet og Haukeland universitetssjukehus


De medisinske fotografene Øystein H. Horgmo og Bård Kjersem, begge medlemmer i Institusjonsfotografene, har publisert en artikkel i Det Norske Medicinske Selskabs tidsskrift Michael om klinisk fotografi slik det praktiseres i Norge i dag.
Klinisk fotografi er fotografisk dokumentasjon av kliniske funn, diagnostisering og behandling av pasienter. I artikkelen gir forfatterne, som til sammen har over tyve års erfaring fra fagfeltet, en oversikt over historie og gjeldende praksis for sine respektive avdelinger i Oslo og Bergen.

xxxxx_193_01_b.jpg
Figur 4: Bildet tatt i synlig og reflektert ultrafiolett lys. Venstre halvdel av modellens ansikt er smurt med UV-absorberende solkrem.
(Foto: Øystein H. Horgmo 2014)

torsdag 15. september 2016

Invitasjon til Institusjonsfotografenes høstseminar 18.-19. oktober på Norsk Folkemuseum og Maritimt Museum
Tema for årets høstseminar er gjenstandsfotografering. Vi vil få muligheten til mye
diskusjon rundt temaet i løpet av disse to dagene, og et godt innblikk i hverdagen på
Folkemuseet. Siden mange av de som jobber med gjenstandsfotografering er
konservatorer eller gjenstandsansvarlige i de forskjellige institusjonene og dermed ikke
medlemmer i IFF, åpner vi for at medlemsinstitusjonene denne gang kan ta med seg
kollegaer som ikke er medlemmer men som jobber med gjenstandsfotografering.
Praktisk informasjon:
Egenandelen for medlemmer av IFF: NOK 500
Kostnad for ikke medlemmer: NOK 1000
Alle må selv bestille overnatting i Oslo. Medlemmer som bor utenfor Oslo kan søke om
støtte til overnatting på inntil kr 500 mot fremlegg av kvittering.

Program:
Tirsdag 18. oktober
11:00 Velkommen til Norsk Folkemuseum
11:15 Lunsj - på Cafeen på Folkemuseet
12:00 Omvisning og demonstrasjon med fotograf Håkon i Folkemuseets atelier.
13:00 Demonstrasjon repro foto ved Stian
14:00 Kaffepause - på Collett
14:20 Gjenstandsfotografering - prosjekter og strategi på Norsk Folkemuseum
16:00 Speilbilder - et historisk blikk på medisinsk fotografi v/Øystein
18:00 Middag - Gjestestuene
Onsdag 19. oktober
09:00 Oppmøte Maritimt Museum - omvisning i fotoatelier.
09:30 Kaffe og mingling
09:45 Gjenstandsfotograferingsveiledning - prosjekt i regi av IFF, informasjon og
diskusjon.
10:45 Åpen diskusjon/samtale. Paneldebatt - Innledere.
12:00 Lunsj Maritimt Museum
Vel hjem!

onsdag 31. august 2016

Fra fotofestivalen i Landskrona

Jeg var nylig på Pyramide Norden sitt møte i Landskrone og opplevde da fotofestivalen i Landskrona. Det var en fin opplevelse, og når det gjelder det faglige møtet drøftet vi i hovedsak den nye åndsverksloven. IFF fikk nyttige innspill fra fotografer i Sverige og Danmark. 

Zhang Cechun er en kinesisk bildekunstner som virkelig imponerte med sitt bildeprosjekt "The Yellow River". Jeg ønsker å dele noen av bildene med alle i IFF, og vedlegger derfor mine avfotograferinger av bildene som var utstilt utendørs i Landskrona.

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne

Zhang Cechun "The Yellow River"

Zhang Cechun "The Yellow River"

Zhang Cechun "The Yellow River"

Zhang Cechun "The Yellow River"

Zhang Cechun "The Yellow River"

Zhang Cechun "The Yellow River"

onsdag 6. juli 2016

Velkommen til sommermøte den 30 august


Hei alle sammen :) 


Vedlagt er invitasjonen til IFFs sensomermøte. Håper mange har anledning til å delta sammen med oss denne dagen. 


Deltakeravgift er kr.150,-. Drikke dekkes av den enkelte selv.

Vi varsler samtidig om at IFFs høstmøte blir avholdt på Norsk Folkemuseum den 18.-19. oktober. Tema vil være gjenstands fotografering, vi vil også få se hvordan Folkemuseet har det i sine fotolokaliteter. Hold av datoene allerede nå, programmet kommer rett over sommerferien! 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

Hilsen Ingelinn
Styret IFF


Velkommen til  IFF sensommermøte tirsdag 30. august kl 14.00.


Vi starter hos Interfoto AS på Skøyen tirsdag 30. august kl 14.00.
Der får vi et godt faglig påfyll frem til kl 17.00 da vi går videre til vårt gode måltid.

Tema for det faglige påfyllet kl 14.00 til 17.00 er

FARGESTYRING I HVERDAGEN.


Arild Bergseth hos Interfoto starter med å snakke om viktigheten av stabil fargetemperatur på blitsutstyr og kontinuerlig lys. Med de nye LED-lysene er det også svært viktig at man har hele fargespekteret i lyset slik at farger gjengis riktig.

Per Arnfinn Persen fra Profil Data snakker om x-rite passport fargereferanser, hvordan og hvorfor lage flere skjermprofiler med ulike fargetemperatur-innstillinger på Eizo-skjermer, sette riktige innstillinger i Photoshop Color Settings og bruk av Proofing slik at bilde-filene blir optimalisert inn til arkivering og utkjøring.

Trond Høglund fra Interfoto vil snakke om FotoWare programmene som kan gjøre ulike batch-prosesseringer og f.eks integrasjon inn mot Primus og det Digitale Museum. FotoWares løsninger brukes allerede i dag i mange organisasjoner som har behov for kontrollert deling av eget materiale, både innenfor og utenfor eget hus.

Vi er ferdige med det faglige kl 17.00 og går så videre til det gode måltidet.

Velkommen til sommermøte den 30 august


Hei alle sammen :) 


Vedlagt er invitasjonen til IFFs sensomermøte. Håper mange har anledning til å delta sammen med oss denne dagen. 


Deltakeravgift er kr.150,-. Drikke dekkes av den enkelte selv.

Vi varsler samtidig om at IFFs høstmøte blir avholdt på Norsk Folkemuseum den 18.-19. oktober. Tema vil være gjenstands fotografering, vi vil også få se hvordan Folkemuseet har det i sine fotolokaliteter. Hold av datoene allerede nå, programmet kommer rett over sommerferien! 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

Hilsen Ingelinn
Styret IFF


Velkommen til  IFF sensommermøte onsdag 30. august kl 14.00.


Vi starter hos Interfoto AS på Skøyen tirsdag 30. august kl 14.00.
Der får vi et godt faglig påfyll frem til kl 17.00 da vi går videre til vårt gode måltid.

Tema for det faglige påfyllet kl 14.00 til 17.00 er

FARGESTYRING I HVERDAGEN.


Arild Bergseth hos Interfoto starter med å snakke om viktigheten av stabil fargetemperatur på blitsutstyr og kontinuerlig lys. Med de nye LED-lysene er det også svært viktig at man har hele fargespekteret i lyset slik at farger gjengis riktig.

Per Arnfinn Persen fra Profil Data snakker om x-rite passport fargereferanser, hvordan og hvorfor lage flere skjermprofiler med ulike fargetemperatur-innstillinger på Eizo-skjermer, sette riktige innstillinger i Photoshop Color Settings og bruk av Proofing slik at bilde-filene blir optimalisert inn til arkivering og utkjøring.

Trond Høglund fra Interfoto vil snakke om FotoWare programmene som kan gjøre ulike batch-prosesseringer og f.eks integrasjon inn mot Primus og det Digitale Museum. FotoWares løsninger brukes allerede i dag i mange organisasjoner som har behov for kontrollert deling av eget materiale, både innenfor og utenfor eget hus.

Vi er ferdige med det faglige kl 17.00 og går så videre til det gode måltidet.

mandag 23. mai 2016

Fotograflærlinger ved Tromsø Museum –Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 17.6.2016

Søknaden merkes: 2016/5264

To fotograflærlinger søkes til Tromsø Museum – Universitetsmuseet for søkere som ønsker å oppnå svennebrev innen fotograffaget. Oppstart planlegges september 2016.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er Tromsø Museum – Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Museet er organisert i to faglige seksjoner, Seksjon for naturvitenskap og Seksjon for kulturvitenskap, med underliggende enheter: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, og Polarmuseet og MS Polstjerna.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil være gjenstandsfotografering, dokumentasjonsfotografering, portrettfotografering, digital billedbehandling, fotoarkivering, grafisk design og videoarbeid, samt analog fremkalling og kopiering.

Målet er å gjøre kandidaten klar til svenneprøven.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves 2-årig videregående skole med medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på grunnleggende fotografiforståelse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ for lærlinger, kode 1362. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan innhentes ved å kontakte fotograf Mari Karlstad, tlf. 77 64 57 60, e-post: Mari.Karlstad@uit.no

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på http://www.jobbnorge.no/.

I tillegg lastes 5 valgfrie fotografier opp som vedlegg i jobbnorge. Dersom fotografiene er for store for opplastning, kan de sendes som cd, på minnepinne eller på papir til:

Tromsø Museum – Universitetsmuseet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langens
9037 Tromsø

Forsending merkes: fotograflærling

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.


Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

mandag 25. april 2016

Mini-foto-festival i Oslo

Hei!
4. juni! Luft i luka! 
MINIFOTOFESTIVAL:
FOTOGRAFIHUSET og NORDphotography inviterer til mini-foto-festival i Oslo. 10 timer, fullpakket med inspirasjon og fotografi på høyeste nivå. Dagen starter med portfolio og fotobok visning etterfulgt av 6 flotte foredrag og debatt som spenner fra dokumentar til kunstfotografiet. 
Fotoscenen skjer fra Oslo's nye kulturscene Sentralen


Med: CIG HARVEY - STUART FRANKLIN - MORTEN KROGVOLD - ELIN HØYLAND - CATHERINE CAMERON =OSLO/DIMITRIVelkommen

Med vennlig hilsenAnne Lise Flavik
Prosjektleder
Fotografihuset ASlørdag 2. april 2016

Vinneren av årets IFF­stipend 2016 Bård KjersemIFF­stipendet 2016

Vinneren av årets IFF­stipend har lang erfaring innen sitt spesielle fagfelt og har i mange år jobbet aktivt for synliggjøring og profesjonalisering av dette feltet. Prosjektet som har fått støtte er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet. Et vitenskapelig doktorgradsarbeid innen institusjonsfotografi er så vidt komiteen vet ikke gjennomført i Norge tidligere, og det er viktig at IFF støtter opp om dette. Resultatet av studien vil være av stor interesse, ikke kun for de fotografene studien gjelder, men alle institusjonsfotografer.

IFF­stipendet 2016 på 30.000,­ kroner tildeles Bård Kjersem for doktorgradsprosjektet “The Situation for Medical Photography in Norway: A Mixed Method Approach to Explore and Explain the Phenomenon”.

Bård Kjersem (f. 1955) er fotografmester og arbeider ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Kjersem har en BSc i medisinsk illustrasjon fra Glasgow Caledonian University og Postgraduate Certification i medisinsk illustrasjon fra Cardiff University. Han er nå inne i det siste året av sitt doktorgradsarbeid ved Glasgow Caledonian University, og det er til gjennomføring av deler av dette at han har fått tildelt årets stipend.
 
Fotografmester Bård Kjersem (t.h.) gjenskaper pasientfotografering fra 1850­tallet. Foto: Magne Åhjem.


Stipendkomiteen 2016

Øystein H. Horgmo (leder), Monica Milch Gebhardt, Ann Christine Eek
Prosjektbeskrivelse og sammendrag


Forskningstema

Ny teknisk innovasjon skaper nytt sosialt og kulturelt potensiale. Den såkalte digitale revolusjonen har forandret vår måte å fotografere på. I Norge har medisinsk fotografi som yrke, nesten dødd ut. I 2009 var det 15 fotografer ansatt ved norske sykehus. Mange av disse utfører sitt yrke gjemt bak titler som forskningsteknikere, ingeniører, konsulenter og fagarbeidere.

Det er ingen formell utdannelse for medisinske fotografer i Norge. Den vanlige norske fotografutdannelsen består av 2 år på videregående skole og 2 år i lære hos en godkjent fotograf. Ved bestått svenneprøve utstedes et svennebrev. Kravene til svenneprøven har i løpet av de siste årene blitt gradvis redusert.

Den såkalte digitale revolusjonen har gjort det mulig for enhver å ta skarpe, korrekt eksponerte bilder til en relativt lav pris. Mobiltelefonen har blitt det nye snapshot­kameraet. Helsepersonell tar bilder av pasienter med mobiltelefoner og digitale kamera. Sykehusene blir drevet etter foretaksprinsippet. For å etterkomme kravene om effektiv ressursutnyttelse, kan det virke som om sykehusledelsene ikke erstatter fotografer som slutter eller går av med pensjon, men overfører fotografenes arbeidsoppgaver til annet helsepersonell.Prosjektets målsetting

Dette prosjektets målsetting er å belyse situasjonen medisinsk fotografering i Norge befinner seg i per i dag:

     Gjøre rede for behovet for medisinsk fotografering.

     Kartlegge hvem som i tillegg til fotografer utfører medisinsk fotografering.

     Hvilken utdannelse fotografene har.

     Finne ut hvordan folk som er involvert i medisinsk fotografering opplever den tekniske, utdannelsesmessige og organisatoriske utviklingen i faget.
     Forklare hva utviklingen i faget gjør med fotografenes yrkesstolthet.


Prosjektdesign

Prosjektet vil bestå av en kvantitativ spørreundersøkelse blant medisinske fotografer og ufaglærte som fotograferer i helsevesenet. Dette vil følges opp av kvalitative intervjuer med tre profesjonelle og tre ufaglærte fotografer. Prosjektet munner ut i en doktoravhandling ved Glasgow Caledonian University. Resultat av prosjektet skal etter stipendvedtektene presenteres for IFF når prosjektet er fullført.