onsdag 6. juli 2016

Velkommen til sommermøte den 30 august


Hei alle sammen :) 


Vedlagt er invitasjonen til IFFs sensomermøte. Håper mange har anledning til å delta sammen med oss denne dagen. 


Deltakeravgift er kr.150,-. Drikke dekkes av den enkelte selv.

Vi varsler samtidig om at IFFs høstmøte blir avholdt på Norsk Folkemuseum den 18.-19. oktober. Tema vil være gjenstands fotografering, vi vil også få se hvordan Folkemuseet har det i sine fotolokaliteter. Hold av datoene allerede nå, programmet kommer rett over sommerferien! 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

Hilsen Ingelinn
Styret IFF


Velkommen til  IFF sensommermøte tirsdag 30. august kl 14.00.


Vi starter hos Interfoto AS på Skøyen tirsdag 30. august kl 14.00.
Der får vi et godt faglig påfyll frem til kl 17.00 da vi går videre til vårt gode måltid.

Tema for det faglige påfyllet kl 14.00 til 17.00 er

FARGESTYRING I HVERDAGEN.


Arild Bergseth hos Interfoto starter med å snakke om viktigheten av stabil fargetemperatur på blitsutstyr og kontinuerlig lys. Med de nye LED-lysene er det også svært viktig at man har hele fargespekteret i lyset slik at farger gjengis riktig.

Per Arnfinn Persen fra Profil Data snakker om x-rite passport fargereferanser, hvordan og hvorfor lage flere skjermprofiler med ulike fargetemperatur-innstillinger på Eizo-skjermer, sette riktige innstillinger i Photoshop Color Settings og bruk av Proofing slik at bilde-filene blir optimalisert inn til arkivering og utkjøring.

Trond Høglund fra Interfoto vil snakke om FotoWare programmene som kan gjøre ulike batch-prosesseringer og f.eks integrasjon inn mot Primus og det Digitale Museum. FotoWares løsninger brukes allerede i dag i mange organisasjoner som har behov for kontrollert deling av eget materiale, både innenfor og utenfor eget hus.

Vi er ferdige med det faglige kl 17.00 og går så videre til det gode måltidet.

Velkommen til sommermøte den 30 august


Hei alle sammen :) 


Vedlagt er invitasjonen til IFFs sensomermøte. Håper mange har anledning til å delta sammen med oss denne dagen. 


Deltakeravgift er kr.150,-. Drikke dekkes av den enkelte selv.

Vi varsler samtidig om at IFFs høstmøte blir avholdt på Norsk Folkemuseum den 18.-19. oktober. Tema vil være gjenstands fotografering, vi vil også få se hvordan Folkemuseet har det i sine fotolokaliteter. Hold av datoene allerede nå, programmet kommer rett over sommerferien! 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

Hilsen Ingelinn
Styret IFF


Velkommen til  IFF sensommermøte onsdag 30. august kl 14.00.


Vi starter hos Interfoto AS på Skøyen tirsdag 30. august kl 14.00.
Der får vi et godt faglig påfyll frem til kl 17.00 da vi går videre til vårt gode måltid.

Tema for det faglige påfyllet kl 14.00 til 17.00 er

FARGESTYRING I HVERDAGEN.


Arild Bergseth hos Interfoto starter med å snakke om viktigheten av stabil fargetemperatur på blitsutstyr og kontinuerlig lys. Med de nye LED-lysene er det også svært viktig at man har hele fargespekteret i lyset slik at farger gjengis riktig.

Per Arnfinn Persen fra Profil Data snakker om x-rite passport fargereferanser, hvordan og hvorfor lage flere skjermprofiler med ulike fargetemperatur-innstillinger på Eizo-skjermer, sette riktige innstillinger i Photoshop Color Settings og bruk av Proofing slik at bilde-filene blir optimalisert inn til arkivering og utkjøring.

Trond Høglund fra Interfoto vil snakke om FotoWare programmene som kan gjøre ulike batch-prosesseringer og f.eks integrasjon inn mot Primus og det Digitale Museum. FotoWares løsninger brukes allerede i dag i mange organisasjoner som har behov for kontrollert deling av eget materiale, både innenfor og utenfor eget hus.

Vi er ferdige med det faglige kl 17.00 og går så videre til det gode måltidet.

mandag 23. mai 2016

Fotograflærlinger ved Tromsø Museum –Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 17.6.2016

Søknaden merkes: 2016/5264

To fotograflærlinger søkes til Tromsø Museum – Universitetsmuseet for søkere som ønsker å oppnå svennebrev innen fotograffaget. Oppstart planlegges september 2016.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er Tromsø Museum – Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Museet er organisert i to faglige seksjoner, Seksjon for naturvitenskap og Seksjon for kulturvitenskap, med underliggende enheter: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, og Polarmuseet og MS Polstjerna.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil være gjenstandsfotografering, dokumentasjonsfotografering, portrettfotografering, digital billedbehandling, fotoarkivering, grafisk design og videoarbeid, samt analog fremkalling og kopiering.

Målet er å gjøre kandidaten klar til svenneprøven.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves 2-årig videregående skole med medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på grunnleggende fotografiforståelse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ for lærlinger, kode 1362. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan innhentes ved å kontakte fotograf Mari Karlstad, tlf. 77 64 57 60, e-post: Mari.Karlstad@uit.no

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på http://www.jobbnorge.no/.

I tillegg lastes 5 valgfrie fotografier opp som vedlegg i jobbnorge. Dersom fotografiene er for store for opplastning, kan de sendes som cd, på minnepinne eller på papir til:

Tromsø Museum – Universitetsmuseet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langens
9037 Tromsø

Forsending merkes: fotograflærling

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.


Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

mandag 25. april 2016

Mini-foto-festival i Oslo

Hei!
4. juni! Luft i luka! 
MINIFOTOFESTIVAL:
FOTOGRAFIHUSET og NORDphotography inviterer til mini-foto-festival i Oslo. 10 timer, fullpakket med inspirasjon og fotografi på høyeste nivå. Dagen starter med portfolio og fotobok visning etterfulgt av 6 flotte foredrag og debatt som spenner fra dokumentar til kunstfotografiet. 
Fotoscenen skjer fra Oslo's nye kulturscene Sentralen


Med: CIG HARVEY - STUART FRANKLIN - MORTEN KROGVOLD - ELIN HØYLAND - CATHERINE CAMERON =OSLO/DIMITRIVelkommen

Med vennlig hilsenAnne Lise Flavik
Prosjektleder
Fotografihuset ASlørdag 2. april 2016

Vinneren av årets IFF­stipend 2016 Bård KjersemIFF­stipendet 2016

Vinneren av årets IFF­stipend har lang erfaring innen sitt spesielle fagfelt og har i mange år jobbet aktivt for synliggjøring og profesjonalisering av dette feltet. Prosjektet som har fått støtte er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet. Et vitenskapelig doktorgradsarbeid innen institusjonsfotografi er så vidt komiteen vet ikke gjennomført i Norge tidligere, og det er viktig at IFF støtter opp om dette. Resultatet av studien vil være av stor interesse, ikke kun for de fotografene studien gjelder, men alle institusjonsfotografer.

IFF­stipendet 2016 på 30.000,­ kroner tildeles Bård Kjersem for doktorgradsprosjektet “The Situation for Medical Photography in Norway: A Mixed Method Approach to Explore and Explain the Phenomenon”.

Bård Kjersem (f. 1955) er fotografmester og arbeider ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Kjersem har en BSc i medisinsk illustrasjon fra Glasgow Caledonian University og Postgraduate Certification i medisinsk illustrasjon fra Cardiff University. Han er nå inne i det siste året av sitt doktorgradsarbeid ved Glasgow Caledonian University, og det er til gjennomføring av deler av dette at han har fått tildelt årets stipend.
 
Fotografmester Bård Kjersem (t.h.) gjenskaper pasientfotografering fra 1850­tallet. Foto: Magne Åhjem.


Stipendkomiteen 2016

Øystein H. Horgmo (leder), Monica Milch Gebhardt, Ann Christine Eek
Prosjektbeskrivelse og sammendrag


Forskningstema

Ny teknisk innovasjon skaper nytt sosialt og kulturelt potensiale. Den såkalte digitale revolusjonen har forandret vår måte å fotografere på. I Norge har medisinsk fotografi som yrke, nesten dødd ut. I 2009 var det 15 fotografer ansatt ved norske sykehus. Mange av disse utfører sitt yrke gjemt bak titler som forskningsteknikere, ingeniører, konsulenter og fagarbeidere.

Det er ingen formell utdannelse for medisinske fotografer i Norge. Den vanlige norske fotografutdannelsen består av 2 år på videregående skole og 2 år i lære hos en godkjent fotograf. Ved bestått svenneprøve utstedes et svennebrev. Kravene til svenneprøven har i løpet av de siste årene blitt gradvis redusert.

Den såkalte digitale revolusjonen har gjort det mulig for enhver å ta skarpe, korrekt eksponerte bilder til en relativt lav pris. Mobiltelefonen har blitt det nye snapshot­kameraet. Helsepersonell tar bilder av pasienter med mobiltelefoner og digitale kamera. Sykehusene blir drevet etter foretaksprinsippet. For å etterkomme kravene om effektiv ressursutnyttelse, kan det virke som om sykehusledelsene ikke erstatter fotografer som slutter eller går av med pensjon, men overfører fotografenes arbeidsoppgaver til annet helsepersonell.Prosjektets målsetting

Dette prosjektets målsetting er å belyse situasjonen medisinsk fotografering i Norge befinner seg i per i dag:

     Gjøre rede for behovet for medisinsk fotografering.

     Kartlegge hvem som i tillegg til fotografer utfører medisinsk fotografering.

     Hvilken utdannelse fotografene har.

     Finne ut hvordan folk som er involvert i medisinsk fotografering opplever den tekniske, utdannelsesmessige og organisatoriske utviklingen i faget.
     Forklare hva utviklingen i faget gjør med fotografenes yrkesstolthet.


Prosjektdesign

Prosjektet vil bestå av en kvantitativ spørreundersøkelse blant medisinske fotografer og ufaglærte som fotograferer i helsevesenet. Dette vil følges opp av kvalitative intervjuer med tre profesjonelle og tre ufaglærte fotografer. Prosjektet munner ut i en doktoravhandling ved Glasgow Caledonian University. Resultat av prosjektet skal etter stipendvedtektene presenteres for IFF når prosjektet er fullført.


onsdag 16. mars 2016

IFF Årskonferanse 2016


Velkommen til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær!


PROGRAM

Fredag 01.04.16
09:00 – Oppmøte Det Odontologiske fakultet, kaffe/Te og myldring
09:30 – Fredrik ønsker velkommen og forteller litt om deres arbeid
10:00 – Omvisning på fotoavdelingen og demonstrasjon; fotografering av tenner.
11:00 – Pause, Kaffe/Te
11:15 – 360 fotografering ved Danila
12:30 – Lunsj
13:30 – Workshop – vi skal ut å fotografere 360 i grupper
14:30 – Stitching av bildene som er tatt under Workshop, kurs ved Danila
15:30 – Slutt med faglig innhold

18:00 – Middag på Odontologisk
24:00 – Takk for i dag

Lørdag 02.04.16
10:00 – Oppmøte Det Odontologiske fakultet, kaffe/Te, myldring
10:15 – IFF stipendet, informasjon fra stipendkomiteen
10:30 – Årsmøte
12:30 – Lunsj
13:15 – Sjøwall saken, hvordan påvirker den oss? Lisensieringsavtaler på bilder.
            Kristine Farstadvoll, jurist
13:45 – Ordet er fritt
14:30 – Slutt, takk for oss.

Påmelding her innen 30 mars : http://goo.gl/forms/C6eSQkqOnQ

Egenandel 350,-


tirsdag 1. desember 2015

Utstillingen Following Arctic Fashion vises på Polarmuseet i Tromsø i perioden 8.10.2015 - 31.3.2016.


Following Arctic Fashion
Fotograf Mari Karlstad og folklorist Marit Anne Hauan har i perioden 2000 – 2015 fotografert og utforsket klesdrakt og mote på Europas største etniske festival – Riddu Riđđu festivalen.

Europas viktigste urfolksfestival finner sted på ei gresslette i Manndalen i Kåfjord kommune.
Festivalen er en begivenhet og et sted den uka den varer. Og den har sin egen utsøkte estetikk.
Festivalestetikken dannes av gressletta, hus, hersjer, kiosker, lavuuer,  longhouse, yurta  mm. Og av alle folkene!
Folk kommer i sine kofter, bukser, sommerkofter, sjal, øredobber, kommager, gensere, vester, luhkkaer og skaper festivalen.  
Med farger, kvaliteter, snitt og design formes Riddu til et spesielt  og fargerikt møtested for identitet, etnisitet, kultur og  håp.Mari Karlstad -  fotografier
Marit Anne Hauan - tekstvh Mari 
Mari Karlstad
Fotoleder / Photographer
Tromsø Museum Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø Norway
+47 77645760 
Description: Beskrivelse: tmu_logo2011web_eng

tirsdag 27. oktober 2015

FOTOKONKURRANSE BLIR TIL UTSTILLING

 • Radikal Portal og Ny Tid utlyser i disse dager en fotokonkurranse «Welcome to Norway». Norsk Industriarbeidermuseum har innledet et samarbeid med disse to aktørene for å lage en utstilling med bildene fra fotokonkurransen. Det blir et samarbeid med et stort og tungt tema; flyktningkatastrofen i verden i dag!
 • En verden er i krise, det strømmer flere flyktninger over grensene enn myndighetene klarer å ta imot. Det er kaotiske tilstander i flere Europeiske land. Voksne og barn bor på gata, barn ligger druknet på strender etter en fatal flukt fra hjemlandet. Mennesker mangler det mest elementære i livet, tak over hodet, varme og mat. Hvordan blir disse flyktningene møtt når de kommer til Norge?
  Det er en kollektiv dugnad i landet vårt for å hjelpe mennesker på flukt fra krig og ødeleggelser i hjemlandet, mennesker som har kommet over grensen til Norge. Dugnadene har mange navn, et av de er «Refugees Welcome to Norway». Denne nye folkebevegelsen gir mennesker i nød noe av det de trenger mest; mat, klær og medmenneskelighet. Radikal Portal og Ny Tid ønsker å sette søkelyset på dette gjennom en fotokonkurranse som senere vil bli en utstilling på Norsk Industriarbeidermuseum.
  Vi ønsker gjenfortalt med foto de sterke inntrykkene fra en flyktnings hverdag og hjelpernes innsats. De små og store øyeblikkene, møtene mellom mennesker på tvers av kulturer.
  Du er invitert til å bidra!
  Førstepremien er 10 000 kroner. Andre og tredjepremien er på 2500 kroner. Send minst tre bilder, men maks ti. Legg ved en setning eller to om deg selv og et enkelt foto. Frist for innsending er 15. november.
  Juryen som vurderer bidragene er Truls Lie, Kjersti Opstad, Nina Guzman Toft og Hanan Albalkhe. Vinnerne blir publisert på Radikal Portal og i Ny Tid torsdag 17. desember. Radikal Portal, Ny Tid og Norsk Industriarbeidermuseum forbeholder seg retten til å publisere alle de innsendte bidragene gjennom nettside og utstilling. Torsdag 17. desember setter vi også sammen et panel av folk for å diskutere hvordan Norge møter og bør møte flyktningene.
  1. mai 2016 vil utstillingen med bildene fra konkurransen åpne på Norsk Industriarbeidermuseum. Her vil man kunne bli tatt med på en reise gjennom en flyktnings kaotiske hverdag, vi skildrer krigens ofre.
  Merk bidraget «Fotokonkurranse» og send det til
  Se omtalen av Radikal Portal og Ny Tid sin fotokonkurranse her.

onsdag 2. september 2015

Medlemsmøter høst 2015

Hei alle sammen og vel overstått sommerferie :) 

Vi jobber nå med å sette sammen høstens program for IFFs medlemmer. Foreløpig er kun en ting helt spikret, men det jobbes også med å få på plass en workshop/medlemsmøte på Fotophono allerede i september, men dette er ikke helt på plass ennå. 
Men høstmøtet er nå satt, så hold av datoene 29.-30. oktober. Da blir det høstmøte på Norsk Industriarbeidermuseum med et spennende program, workshop i FotoWare produkter (FotoWeb/Fotostation) og workshop i Lightroom. Det blir omvisning i lokalitetene på Vemork og hyggelig sosialt samvær. Vi kommer tilbake med mer detaljer etterhvert. 

Det blir selvfølgelig også i år et julemøte, dette kommer vi også tilbake med dato og detaljer for så snart det er på plass :) 

Ha en fortsatt fin om enn regnfull dag for mange av oss! 


Vennlig Hilsen 
Ingelinn
Styret IFF

tirsdag 18. august 2015

Preus museum fotografiets dag

Søndag 23. august arrangerer Preus museum fotografiets dag. IFF deltar med bilder av Monica Milch Gebhardt og utvalgte bilder fr Eksponering. Ta turen for en trivelig og rikholdig fotodag i Horten!

INVITERT UTSTILLER: MONICA MILCH GEBHARDT

Foto: Monica Milch Gebhardt
På Fotografiets dag har fotograforganisasjonene mulighet til å invitere en egen utstiller. Monica Milch Gebhardt viser bilder for Institujonsfotografenes forening.
Monica Milch Gebhardt (39) er samlingsrådgiver og fotograf ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum/Museumsenhetene i Finnmark. Hennes prosjekt fordyper seg i flerfunksjonshuset som hun finner i Nord-Varanger.

Flerfunksjonshuset – et kulturminne og flerkulturelt objekt i den arktiske smeltedigelen
Reiser du rundt i Nord-Varanger i dag ser du at en stor del av bygningsmassen er bevart fra før krigen, noe som er unikt i Finnmarkssammenheng. Vi kan gjennom disse kulturminnene få overført kunnskap om tidligere levd liv og samfunnsutvikling. Øst-Finnmark var på 1800 - tallet preget av stor etnisk variasjon, der både samer, russere, kvener/finner og nordmenn levde sammen. Flerbrukshusene som stammer fra denne perioden er en stor del av bygningsmassen i dag.

Foto: Monica Milch Gebhardt
Monica har gjort en studiereise til russisk Karelen for å dokumentere felleshusene der. Ved å gjøre en systematisk undersøkelse av flerbrukshus fra Karelen kan vi sammenlikne med materialet i Varanger. Kanskje vi kan komme nærmere svaret på hvor Varangerhuset opprinnelig kom fra?

Foto: Monica Milch Gebhardt

Monica Milch Gebhardt har utdanning i kunst og kulturfag fra Universitet og en Master of Arts i fotografi fra Kent Institute of Art and Design, England. Hun har bred erfaring innen fagfeltet fotografi og har siden 2000 jobbet blant annet som freelancefotograf for private og bedriftskunder, med egne kunstprosjekter, på kunstakademiet i Trondheim og nå innen museumsbransjen.
Siden 2011 har hun jobbet i Vadsø og Finnmark med dokumentasjon av de kulturhistoriske samlingene. Hun har holdt kurs i fotografering og bidratt med illustrasjonsbilder til flere museumshefter.